Kệ Để Bánh Sinh Nhật - 20CM/ 25CM
Khung Tranh Cổ Điển - Màu Gold (10-12cm)